Now showing items 1-1 of 1

    • Altun Yaruk Sudur IV. Tegzinç'in söz dizimi 

      Bayraktar, Havvanur (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışma Budist Uygur Edebiyatının en geniş ve önemli eserlerinden biri olan Altun Yaruk'un dördüncü bölümü üzerine yapılmış olan söz dizimi(sentaks) çalışmasıdır. Tez kendi içerisinde giriş, iki ana bölüm, sonuç ve ...