Now showing items 1-1 of 1

    • Eğitim sosyolojisi ders kitaplarının incelenmesi 

      Ayhan, Hasret Tuğba (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Eğitim sosyolojisi, sosyolojinin bir alt disiplini olarak kabul edilmektedir. Eğitim sosyolojisi, toplumsal bir kurum olarak eğitimi ve eğitim kurumunun diğer toplumsal kurumlarla ilişkisini; eğitimin amacı ve işlevlerini; ...