Now showing items 1-1 of 1

    • Jean Jacques Rousseau'da insan, toplum ve eğitim 

      Özcan, Özgür (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu tez çalışması 18.yüzyılda ileri sürdüğü görüşlerle kendinden sonraki dönemlerde de etkili olan Fransız filozofu Jean Jacques Rousseau’nun insan, toplum ve eğitim anlayışını içermektedir. Tarihsel süreç içerisinde insanın ...